نوروساینس در پژوهش

رشته‌های مختلفی نیازمند آشنایی بیشتر با فیزیولوژی مغز با هدف شناخت نحوه کارکرد آن در رشته خودشان هستند. علوم شناختی به نوعی در راس آن‌ها قرار دارد که به صورت پایه‌ای به این موضوع می‌پردازد و سایر رشته‌ها با استفاده از این دانش می‌توانند با کاربردی کردن پیشرفت محسوسی در حوزه خود ایجاد کنند.

از جمله نورواسپورت، نورومارکتینگ، نوروسایکولوژی، نوروسایکیتری، نوروریهب و … ابزاری عینی که به ما کمک می‌کند بدون واسطه از درون آنچه که در مغز اتفاق می‌افتد مطلع شویم و از آن در موارد مختلف استفاده کنیم.

پیشروترین در عرصه نوروساینس خاورمیانه

فارمد تجهیز با عرضه تکنولوژی های نوین در زمینه نوروساینس همواره درخشیده است.
پروژه پژوهشی موفق

0+

پروژه پژوهشی موفق

دستگاه فروخته شده

0+

دستگاه فروخته شده

نفر خریدار

0+

نفر خریدار

شاخه مختلف علمی

0+

شاخه مختلف علمی

ما تجربه می کنیم

تحقیقات بازار 90%
خدمات فروش 80%
مشاوره استراتژیک 70%

آیا پروژه ای در ذهن دارید؟ فقط ایمیل خود را ارسال کنید

ما در فارمد مشتاقانه از نظرات جدید استقبال می کنیم.